NOVATOP STATIC - Novatop

NOVATOP STATIC

Płyty NOVATOP STATIC zostały opracowane specjalnie do realizacji okapów dachowych i przesklepień o dużych rozpiętościach, oferując wysoką stabilność przy obciążeniach ściskających i rozciągających oraz wyjątkową nośność statyczną.

Pięciowarstwowe płyty STATIC produkujemy z tarcicy świerkowej wysuszonej do poziomu 8%. Każda warstwa płyty składa się z lameli wykonanych z pełnego drewna. Płyta pięciowarstwowa posiada jedną warstwę środkową obróconą o kąt 90° w stosunku do dwóch równoległych warstw powierzchniowych na każdej stronie. Grubość warstwy środkowej może być różna i to ona wyznacza finalną grubość płyty. Lamele warstwy środkowej są klejone wzdłużnie względem siebie, a na długości klejone są na styk, lub też mogą być przelotowe. Ich grubość wynosi maksymalnie 42 mm.

Asortyment

Tarcica: świerk środkowoeuropejski
Grubości (mm): 45 (9-9-9-9-9), 60 (9-9-24-9-9)
Jakości: B, C, D i ich kombinacje

NOVATOP STATIC L (wzdłużny kierunek włókien)
Szerokości (mm): 1040, 1250, 2100, 2500
Długości (mm): 2500, 5000, 6000, maks. 12.000 (Połączenie na wczepy)

NOVATOP STATIC Q (poprzeczny kierunek włókien)
Szerokości (mm): 2500
Długości (mm): 4950

Możliwości obróbki

Standardowo: klin, wpust, rowki boczne, połączenie na wczepy
Niestandardowe: Wycinanie różnych profili (frezowanie, cięcie, wiercenie) frezowanie kanałów i otworów o różnych kształtach oraz inne w zależności od zamówienia
Dokładne formatowanie:
Tolerancja obróbki na grubości ± 0,4 mm
Tolerancja szerokości i długości± 0,5 mm
Tolerancja grubości szlifowania ± 0,2 mm

Aplikacje – fotogaleria

W plikach do pobrania znajdują się:

Dokumentacja techniczna
Możliwości obróbki
Podkłady dla projektowania
Instrukcja montażu
Detale konstrukcyjne Aplikacje

Badania i certyfikaty

 

s