Certyfikaty - Novatop

Certyfikaty

Oświadczenie o właściwościach, certyfikaty, świadectwa i protokoły do wyrobów NOVATOP.

NOVATOP SOLID

Zamknąć sekcję

NOVATOP OPEN
Deklaracja na temat właściwości NT OPEN

Zamknąć sekcję

NOVATOP STATIC
NOVATOP SWP

Co to jest Natureplus?

Natureplus jest prestiżowym, międzynarodowym znakiem jakości materiałów budowlanych oraz osprzętu i wyposażenia stosowanego na wszystkich etapach procesu budowlanego i dotyczy bezpieczeństwa zdrowotnego, produkcji ekologicznej, ochrony ograniczonych źródeł i zasadności ich zastosowania. Badania dla uzyskania świadectwa Natureplus wykonuje w Austrii Instytut IBO (Austriacki Instytut Biologii i Ekologii w Budownictwie). Każdy wyrób w trakcie testów jest szczegółowo sprawdzany przez niezależnych ekspertów. Więcej informacji na stronie www. natureplus.org

Co to jest CE?

Poprzez oznakowanie symbolem CE (Comformité Européenne) poświadcza się obowiązujące w UE zharmonizowane normy, które określają minimalne wymagania dotyczące wyrobów dla budownictwa z uwagi na bezpieczeństwo wyrobu oraz bezpieczeństwo zdrowotne. Symbolem CE producent oznaczył wszystkie płyty wielowarstwowe. W przypadku wyrobów NOVATOP przeprowadzona została certyfikacja ETA – Europejska akceptacja techniczna.

Co to jest PEFC?
“Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes” jest systemem certyfikacji dotyczącego długoterminowego zarządzania lasami z uwagi na standardy ekonomiczne, ekologiczne i socjalne. Spółka AGROP NOVA a.s. jest posiadaczem certyfikatu PEFC, przez co wspiera zrównoważoną gospodarkę leśną, przyjmuje i realizuje wymagania międzynarodowych standardów CFCS 2002:2013 określonych przez PEFC International. Więcej informacji na www.pefc.org

Co to jest ISPM?
Ten standard opisuje działania ukierunkowane na minimalizację ryzyka przeniesienia i rozszerzania się szkodników drzewna, także w opakowaniach z drewna.