Certyfikaty - Novatop

Certyfikaty

Oświadczenie o właściwościach, certyfikaty, świadectwa i protokoły do wyrobów NOVATOP.

Co to jest Natureplus?

Natureplus jest prestiżowym, międzynarodowym znakiem jakości materiałów budowlanych oraz osprzętu i wyposażenia stosowanego na wszystkich etapach procesu budowlanego i dotyczy bezpieczeństwa zdrowotnego, produkcji ekologicznej, ochrony ograniczonych źródeł i zasadności ich zastosowania. Badania dla uzyskania świadectwa Natureplus wykonuje w Austrii Instytut IBO (Austriacki Instytut Biologii i Ekologii w Budownictwie). Każdy wyrób w trakcie testów jest szczegółowo sprawdzany przez niezależnych ekspertów. Więcej informacji na stronie www. natureplus.org

Co to jest CE?

Poprzez oznakowanie symbolem CE (Comformité Européenne) poświadcza się obowiązujące w UE zharmonizowane normy, które określają minimalne wymagania dotyczące wyrobów dla budownictwa z uwagi na bezpieczeństwo wyrobu oraz bezpieczeństwo zdrowotne. Symbolem CE producent oznaczył wszystkie płyty wielowarstwowe. W przypadku wyrobów NOVATOP przeprowadzona została certyfikacja ETA – Europejska akceptacja techniczna.

Co to jest PEFC?
“Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes” jest systemem certyfikacji dotyczącego długoterminowego zarządzania lasami z uwagi na standardy ekonomiczne, ekologiczne i socjalne. Spółka AGROP NOVA a.s. jest posiadaczem certyfikatu PEFC, przez co wspiera zrównoważoną gospodarkę leśną, przyjmuje i realizuje wymagania międzynarodowych standardów CFCS 2002:2013 określonych przez PEFC International. Więcej informacji na www.pefc.org

Co to jest ISPM?
Ten standard opisuje działania ukierunkowane na minimalizację ryzyka przeniesienia i rozszerzania się szkodników drzewna, także w opakowaniach z drewna.