O spółce - Novatop

O spółce

AGROP NOVA a.s. produkuje wyroby pod marką NOVATOP

Spółka AGROP NOVA a.s. powstała w roku 2001 i kontynuowała program produkcji spółki Agrop s.r.o., która była założona w roku 1992. Dzisiaj jesteśmy jednym z największych i najnowocześniejszych producentów wielkogabarytowych płyt wielowarstwowych w Europie. Rocznie przerabiamy ponad 60.000 m³ tarcicy, a naszym klientom dostarczymy ponad 1.300.000 m² (840 tirów) płyt wielowarstwowych.

Dzięki filozofii przyjętej w naszej firmie oraz najwyższej jakości oferowanych wyrobów z powodzeniem dostarczamy nasze wyroby na takie wymagające rynki jak, Szwajcaria, Austria, Niemcy, Włochy, Francja, a dzisiaj nasze pierwsze projekty są realizowane w Norwegii, USA, Kanadzie i Japonii. Odwaga, z jaką przyjmujemy do realizacji wymagające projekty powoduje, że jesteśmy w gronie przodujących firm specjalizujących się w produkcji na zamówienie.

PROGRAM PRODUKCJI

Wiodącym programem produkcji naszej spółki są wielowarstwowe płyty NOVATOP SWP (biopłyty) oraz NOVATOP SYSTEM – nowatorski i pod wieloma względami wyjątkowy system budownictwa modułowego na bazie krzyżowo klejonego drewna (CLT).

Wszystko opiera się o człowieka

Produkcja w naszej spółce charakteryzuje się dużym udziałem prac ręcznych, których nie potrafi zastąpić żadna maszyna. Są to także ludzkie ręce, które obsługują te bardzo nowoczesne i bardzo wydajne technologie. Poświęcamy szczególną uwagę pracownikom, każdemu ich działaniu – począwszy od zakupu drewna, jego suszenia, poprzez obróbkę i pakowanie przed wysyłką na plac budowy do klienta. W naszym zgranym zespole jest ponad 200 osób różnych zawodów i wspólnie wytwarzamy, to co dzisiaj jest najlepsze w naszej dziedzinie.

Zadowoleni pracownicy są warunkiem sukcesu w każdej spółce i dlatego uprzywilejowania pracownicze tworzą sumę oferowanych warunków pracy. Należy do nich wsparcie w doskonaleniu wykształcenia i pogłębianiu umiejętności językowych, a nie bez znaczenia są udzielane urlopy szkoleniowe, materialne wyposażenie oraz oferowane pomoce, czy też dopłaty do zbiorowego żywienia w stołówce pracowniczej. Duże znaczenie przykładane jest do regularnie organizowanych zakładowych imprez integracyjnych.

Obecnie pracujemy nad projektem przebudowy istniejącego zaplecza firmy tak, aby w niedalekiej przyszłości można będzie łączyć wszystkie funkcje – od szatni, poprzez biura, aż do centrum szkolenia. Naszym celem jest stworzenie przyjaznego miejsca pracy.

Jak produkuje się NOVATOP? Zapraszamy na wycieczkę do nas…..

SZACUNEK I RESPEKT DO PRZYRODY

Wszystkie nasze wyroby są produkowane z naturalnych surowców odnawialnych z zachowaniem rygorystycznych wymagań ekologicznych. Drewno jest jedynym materiałem budowlanym posiadającym pasywny bilans dwutlenku węgla, który w całym cyklu życia, poprzez wegetację, aż do zabudowania w budynku pochłonie więcej CO2, niż wyprodukuje. W ciągu roku produkujemy w przybliżeniu 1 300 000 m² płyt. Każdy 1m² wiąże w przybliżeniu 17kg CO2.  W ciągu roku nasze płyty zagospodarują ponad 22 miliony kg CO2, a ta wartość odpowiada w przybliżeniu 147 milionom kilometrów przejechanych samochodem.

Wielką zaletą produkcji NOVATOP jest nowoczesny sposób likwidacji odpadów drewnianych z produkcji poprzez wykonywanie brykietów ekologicznych na poziomie około 800 ton miesięcznie. Ta energia cieplna z produkcji jest dostarczana do nowej kotłowni przystosowanej do spalania biomasy.

Wszystkie wyroby NOVATOP są klejone klejami nie zawierającymi formaldehydów. Stosowane kleje posiadają emisję formaldehydów 10 razy niższą od limitów klasy E1 (testy przeprowadzone w firmie WKI w Braunschweigu, wykazały minimalną obecność emisji formaldehydów: 0,01–0,02 ppm – 0,01–0,02 mg/m³ zgodnie z normą EN 717-1. Te wartości są 10 krotnie niższe od limitów klasy E1 (1ppm – 1,24 mg/m³), a nawet są niższe od bardzo rygorystycznych limitów Natureplus).

WYSOCE PROFESJONALNA PRODUKCJA

Produkcja z optymalizowanymi procesami produkcji jest regularnie nadzorowana przez krajowe i zagraniczne organy kontrolne. Dla formatowania i obróbki wykorzystywane są najnowocześniejsze urządzenie CNC, które pracują zgodnie z CAD dat, gwarantując milimetrowe dokładności. Procesy produkcji spełniają rygorystyczne kryteria dla całego szeregu certyfikacji – Natureplus, (ETA) i CE. Wykorzystywana tarcica iglasta posiada certyfikat PEFC oraz świadectwo ISPM.

Jako pierwszy czeski producent uzyskaliśmy w roku 2008 prestiżowy certyfikat Natureplus, który regularnie z satysfakcją przedłużamy. Ten międzynarodowy symbol bezpiecznych pod względem zdrowotnym oraz ekologicznie oszczędnych wyrobów dla budownictwa zyskuje u odbiorców coraz to większe znaczenie, przede wszystkim za granicą, gdzie jest bardzo często warunkiem współpracy. Certyfikacja potwierdza, że wielowarstwowe płyty NOVATOP spełniają rygorystyczne kryteria emisji substancji szkodliwych (formaldehyd, VOC, metale ciężkie, halogenidy, pestycydy), jak i ostre wymagania dotyczące ich oddziaływania na środowisko naturalne. Wyrób z tym certyfikatem umożliwia realizację inwestycji z uwzględnieniem wymagań środowiska naturalnego.

Technologie produkcyjne zostały dostarczone przez renomowane firmy takie, jak Steinemann, Weinig, Diefenbacher, Italpresse, Torwege, Mühlböck, Reichenbacher, Hundeger, Fill, Microtech i inne.

WSPIERAMY

Novatop Lapierre

Klub Novatop Lapierre powstał w roku 2008. Jest to team pełny miłośników sportu i zapalonych bikerów, którzy ciągle poprawiają swoje rekordy. Biorą oni udział w krajowych i międzynarodowych zawodach, które są dla nich motywacją do twardej, całorocznej pracy treningowej. Członkami teamu są reprezentanci wszystkich generacji pracowniczych oraz zawodniczych naszej załogi.

RC Stadt Haag

Grupa aktywnych sportowców założyła w roku 1986 klub RC Stadt Haag i uczestniczy w szeregu krajowych i zagranicznych zawodach. Wspieranie miłośników sportów rowerowych jest dla nas wezwaniem także za granicą! Dresy z logo NOVATOP widoczne są na trasach w Austrii już od roku 2017.