PRZEBUDOWA SALI KONCERTOWEJ - Novatop

PRZEBUDOWA SALI KONCERTOWEJ

Używany asortyment NOVATOP ACOUSTIC

Szkoła Podstawowa o Profilu Artystycznym im. Ľudovíta Rajtera w Bratysławie

Renowacja podłogi, akustyczne obicie stropu i ścian, modernizacja i poszerzenie sceny, renowacja okien.
Dla poprawy akustyki przestrzennej pomieszczenia oprócz materiałów akustycznych konieczne było wykonanie załamania paneli w części górnej, w miejscu styku z sufitem podwieszanym (załamanie o 30 stopni). Detale zostały zaprojektowane przez specjalistyczną firmę od akustyki i nagłośnień – MediaTech Central Europe a.s.

Projekt architektoniczny: inż. arch. Miroslav Minca
Realizacja: www.clthouse.com
Produkty: NOVATOP SWP 19 i 27mm, NOVATOP ACOUSTIC – Profil Marilyne + SteicoTherm SD