SPECYFIKACJE JAKOŚCI - Novatop

SPECYFIKACJE JAKOŚCI

WIZUALNA (B), NIEWIZUALNA (C)

Zalecana wilgotność względna otoczenia, w którym są instalowane panele (płyty) NOVATOP, wynosi 55 % przy 20 °C. Ze względu na niższą wilgotność powietrza mogą się pojawić pęknięcia drewna.
Uwaga: Właściwości drewna w produktach NOVATOP są zachowane w wymaganych granicach i dlatego reaguje ono na zmiany temperatury i wilgotności poprzez rozsychanie się lub ewentualnym pęcznieniem. Niewłaściwe magazynowanie i stosowanie w ekstremalnych warunkach (zewnętrzna temperatura i wilgotność) może spowodować powstawanie pęknięć i odkształceń.

ŚWIERK – JAKOŚĆ WIZUALNA (B)

Element konstrukcyjny jest przeznaczony do finalnego wykończania wnętrza. Lamele powierzchniowe wykonane są z drewna wyższej jakości. Powierzchnia jest szlifowanaz obrobionymi sękami gałęzi o różnej wielkości, zamknięte, zaprawione, bez przebarwień. Miazga jest dopuszczalna o mniejszym zakresie. Drobne zadraśnięcia oraz odgniecenia na głębokość 1 mm i o powierzhni plochy 10 mm2 są dopuszczalne. Wady na obrzeżach płyty są dopuszczalne do 10 mm. Powierzchnie rzezów oraz frezowane powierzchnie odpowiadają zawsze jakości niewizualnej. Panele przy pakowaniu są przekladane kartopnami. Klasyfikacja jakości zgodnie z przepisami AGROP NOVA a.s.

ŚWIERK – JAKOŚĆ NIEWIZUALNA (C)

Element konstrukcyjny. Powierzchnia jest szlifowana, większe sęki są obrobione, zamknięty, wygładzony, dopuszczalne są podłużne otwory, możliwe jest sinienie oraz obecność resztek kleju. Klasyfikacja jakości zgodna z wewnętrznymi przepisami AGROP NOVA a.s.

Klasyfikacja jakości zgodnie z przepisami AGROP NOVA a.s.