Obřadní síň, Německo - Novatop

Obřadní síň, Německo

Zdivo původní budovy bylo při rekonstrukci zpevněno betonovým věncem a spřaženo třemi kovovými táhly, aby mohl být vnitřní prostor využit až k hřebeni. Dominantním prvkem je konstrukce střechy, kterou tvoří speciální elementy NOVATOP OPEN, pro něž se realizátoři rozhodli z důvodu vysoké statické únosnosti a především velkých rozponů, které umožnily velkoryse dimenzovat světlou výšku v interiéru. Velkou roli také sehrála rychlost montáže se sníženými náklady na zabezpečení stavby (lešení, bezpečnostní sítě atd.). V interiéru byly stropy obloženy panely NOVATOP ACOUSTIC (Marilyne 8/25), které optimalizují akustické vlastnosti prostoru a dotváří jeho jedinečnost.
Návrh: Freie Architekten BDB
Investor: Gemeinde Linkenheim-Hochstetten