OBRÓBKI - Novatop

OBRÓBKI

Możliwości obróbki płyt wielowarstwowych

Asortyment: 3 i 5 warstwowe płyty NOVATOP SWP (kompletny asortyment)
Obróbka standardowa: Pióro i wpust, wpusty po bokach, połączenie wpustowe
Niestandardowa: Perforowanie w różnych profilach (frezowanie, cięcie, wiercenie), frezowanie wpustów i otworów o różnych kształtach i innych elementów na podstawie indywidualnych zamówień

Precyzyjne formowanie:
Tolerancja obróbki o grubości ± 0,4 mm
Tolerancja szerokości i długości ± 0,5 mm
Tolerancja grubości szlifowania ± 0,2 mm

Dokładna specyfikacja w dokumentacji technicznej  „Możliwości obrabiania“
Oferta cenowa na podstawie zapytania: novatop@agrop.cz