Jak eliminować najczęstsze błędy na budowie - Novatop

Jak eliminować najczęstsze błędy na budowie

Z rosnącą popularnością budynków z drewna ciągle rejestrujemy coraz większą ilość publikacji wskazujących na ich błędy. Zapraszamy do zapoznania się z najczęstszymi błędami oraz ze sposobami, w jaki sposób można je minimalizować przy korzystaniu z NOVATOP.

Rzeczywiście suche drzewo
W trakcie budowy należy zwrócić uwagę na stosowanie złej jakości drewnianych konstrukcji, zwłaszcza tych, które tworzą najważniejszą cześć domu – szkielet. Szczególnie niebezpiecznym czynnikiem jest wykorzystanie naturalnego drewna, które nie przeszło procesu suszenia i kategoryzacji, a w szczególności do tych konstrukcji, w których drewno jest zabudowane i osłonięte. W ten sposób można zabudować drewno, którego kształt może się później zmienić. W trakcie procesu suszenia występują bardzo często pęknięcia powierzchniowych wykończeń wnętrza, a w skrajnych przypadkach dochodzi do naruszenia izolacji powietrznej. NOVATOP pod tym względem jest bezpiecznym wyborem, dlatego że jest produkowany ze starannie segregowanego i certyfikowanego drewna wysuszonego do poziomu 8% wilgotności. Panele są składane z warstw klejonych krzyżowo, dzięki czemu konstrukcja jest bardziej stabilna i bezpieczna oraz nie dochodzi tutaj do zmiany kształtów, co jest dużą wadą innych systemów.

Minimum złączy montażowych
Każde złącze na budowie jest pod wpływem czynnika ludzkiego: im więcej jest połączeń, o których decyzję podejmuje się dopiero na budowie, tym większe ryzyko błędu. Wyraźnym plusem NOVATOP jest właśnie prostota detali, minimalna ilość złączy oraz proste układy ścian (panel, izolacja, fasada). Na przykład zewnętrzne ściany w parterowym domu jednorodzinnym mogą być zbudowane już z czterech paneli o wymiarach do 2,95 x 12 metrów, co oznacza, że są tam tylko cztery złącza, o które należy zadbać. Prostota w wykonaniu przejawia się nie tylko w krótkim czasie montażu budynku, ale głównie w kosztach całej budowy. Dodatkowo, co jest dużą zaletą, wszystkie elementy zostały wyprodukowane przy wykorzystaniu maszyn CNC, z dokładnością do milimetra, którą ciężko osiągnąć pilarką prowadzoną przez cieślę. Wszystko to sprawia, że detale są bardzo dokładne, a co za tym idzie bardzo szczelne. Możliwość powstania błędów w trakcie montażu jest w tym przypadku zasadniczo wyeliminowana.

Szczelność bez folii
W przypadku nowych budów, w szczególności niskoenergetycznych i pasywnych, bardzo ważną rolę odgrywa szczelność, czyli nieprzepuszczalność powietrza. Tę szczelność w większości systemów gwarantuje się przy wykorzystaniu folii, którą bardzo łatwo uszkodzić. W warunkach realizacji budynku bardzo ciężko jest zagwarantować wysoką jakość wykonania, zwłaszcza w tych najbardziej wrażliwych miejscach konstrukcji, jakimi niewątpliwie są naroża budynku, różnorodne przejścia przez ściany, gniazdka, zawiasy, itp. Jeżeli dojdzie do naruszenia tej warstwy, to w niedługim czasie objawi się to zwiększonym przepływem pary wodnej, jej kondensacją i pojawieniem się pleśni, a nawet zgnilizny. To ma niekorzystny wpływ nie tylko na trwałość konstrukcji, ale także na warunki zdrowotne dla użytkowników. To właśnie środowisko z występującą pleśnią jest powodem alergii lokatorów, chorób skórnych i chorób układu oddechowego. NOVATOP eliminuje ten problem tym, że konstrukcja nośna wykonana całkowicie z drewna tworzy pewnego rodzaju nieprzepuszczalną warstwę zatrzymującą parę. Dlatego też nie jest potrzebna żadna folia! Potwierdzają to testy Blowerdoor z wartościami dużo poniżej granicy 0,6.

Wysoki poziom technologiczny
Wysoki poziom technologiczny systemu NOVATOP eliminuje błędy występujące w zwykłych budynkach drewnianych, przez co w sposób zasadniczy podnosi się jakość gotowych realizacji. Na podkreślenie zasługuje szybkość realizacji budowy, dokładność poszczególnych komponentów, łatwiejsze zapewnienie szczelności ścian obwodowych oraz minimalizacja błędów spowodowanych czynnikiem ludzkim. Konstrukcji nie tworzy cieśla na miejscu budowy, ale maszyna CNC w hali produkcyjnej, gwarantując dużą dokładność taką, jaką założył projektant. Ten projektant, który zna wszelkie powiązania elementów domu.