7 zalet systemu NOVATOP - Novatop

7 zalet systemu NOVATOP

1. Lita konstrukcja wykonana w całości z drewna

Wszystkie panele charakteryzują się wysoką wytrzymałością i stabilnością przy ściskaniu i przy rozciąganiu oraz wyjątkową nośnością statyczną – tworzą konstrukcję masywną, bezpieczną i wykonaną w całości z drewna.

2. Drewniany wystrój wewnątrz budynków

Konstrukcja nośna NOVATOP może być równocześnie tworzyć warstwę wizualną wnętrza. Drewno oferuje całkiem nowe możliwości projektowania przytulnego, nowoczesnego designu. Wnosi do wnętrza wyjątkowe piękno i zapach naturalnego drewna.

3. Krótki czas realizacji inwestycji

Elementy konstrukcji składa się jak klocki LEGO. Wszystkie panele produkuje się w dokładnych formatach z wybraną obróbką złączy, z otworami okiennymi, drzwiowymi i innymi indywidualnymi elementami, jak na przykład przygotowane korytka pod różne instalacje, czy też z dodatkową izolacją. Gotowe panele wysyłane są bezpośrednio na plac budowy, gdzie za pomocą dźwigu przeprowadza się montaż całego obiektu w przeciągu kilku godzin – dokładnie, prostym sposobem i szybko.

4. Szczelność

(Bardzo ważna dla domów pasywnych!)

Wszystkie panele NOVATOP są powierzchniowo szczelne dzięki zastosowaniu wzdłużnie klejonych połączeń pomiędzy warstwami oraz usunięciu sęków (w przypadku paneli NOVATOP SOLID szczelność jest zapewniona już przy grubości 62mm). Dzięki tym cechom tworzy się szczelną ścianę obwodową bez zastosowania warstw foliowych, co potwierdzają wyniki pomiarów (testy Blowerdoor) w konkretnych realizacjach. Dla osiągnięcia szczelności kluczową rzeczą jest faza projektu oraz dokładne zamontowanie wszystkich detali na placu budowy (wzajemne połączenie i przejścia, takie jak na przykład okna, wentylacja, itp.). Dzięki dokładnemu przygotowaniu i obróbce paneli NOVATOP tych detali jest nieporównywalnie mniej, niż w innych systemach budownictwa.

5. Otwartość dyfuzyjna

(Bardzo ważna dla jakości wnętrza, bez pleśni)

Konstrukcja NOVATOP dzięki właściwie dobranej izolacji pozostaje dyfuzyjnie otwarta. Panele NOVATOP zbudowane są w całym swoim przekroju z litego drewna i redukują bardzo skutecznie dostęp wilgoci. Część wilgoci dostaje się do konstrukcji i dalej do wnętrza, część jest absorbowana i zatrzymana przez drewno, a po obniżeniu wilgotności we wnętrzu jest ponownie uwalniana na zewnątrz. Dzięki tym właściwościom nie istnieje konieczność stosowania warstw foliowych, dzięki czemu odpada jedno z najbardziej problemowych miejsc przy montażu budynków z drewna. W konstrukcji dyfuzyjnie otwartej warstwa obwodowa jest utworzona przez izolację po zewnętrznej stronie paneli NOVATOP, ewentualnie przez specjalną ścianką po wewnętrznej stronie. Projekt uwzględnia oporność dyfuzyjną poszczególnych warstw tak, aby punkt rosy znajdował się jak najbliżej części zewnętrznej przy różnych typach izolacji.

6. Przesunięcie fazowe

(Bardzo ważne z uwagi na letnie przegrzewanie!)

Ważnym i ciągle zaniedbywanym czynnikiem mającym wpływ na komfort cieplny wnętrza budynku jest tzw. przesunięcie fazowe oscylacji temperatury. Chodzi tutaj o właściwość konstrukcji, dzięki której spowalnia się wpływ oddziaływania ekstremalnych temperatur spowodowanych promieniowaniem słonecznym. Działanie Słońca powoduje ogrzewanie obwodowego płaszcza budynku, a podwyższenie temperatury materiału kieruje się w stronę wnętrza. Przesunięcie fazowe jest czasem, w którym zmiana temperatury na zewnętrznej powierzchni konstrukcji wpłynie na temperaturę wnętrza. Przesunięcie fazowe litych paneli NOVATOP wynosi, w zależności od ich grubości, od 3 do 7 godzin. W kombinacji z izolacją z włókna drzewnego ten czas może wynieść nawet 15 godzin.

7. Akustyka budowlana i przestrzenna

Celem konstrukcji budynku jest uniemożliwienie rozprzestrzeniania się hałasu, niezależnie od tego czy dotyczy to hałasu powstającego poza budynkiem, powodowanego w szczególności środkami komunikacji, czy też hałasu generowanego wewnątrz obiektu. Nawet najlepsze materiały budowlane nie są w stanie same w sobie zapewnić spełnienia wszystkich wymagań, jeśli konstrukcja z nich wytworzona nie będzie respektować zasad ochrony konstrukcyjnej przed rozprzestrzenianiem się hałasu. Podobnie jak w przypadku mostków termicznych istnieje również konieczność skutecznej eliminacji mostków akustycznych. Oba wspomniane sposoby rozprzestrzeniania się hałasu można skutecznie redukować pod warunkiem profesjonalnego podejścia już na etapie projektowania i oczywiście na etapie precyzyjnej realizacji inwestycji. System NOVATOP w kombinacji z wybranymi materiałami izolacyjnymi oferuje prawdziwy komfort.

Hałas krokowy można skutecznie redukować za pomocą żwiru wapiennego, którym mogą być wypełnione elementy stropów. Materiały sypkie nie tylko podwyższają masę objętościową konstrukcji, ale dodatkowo w wyniku tarcia poszczególnych ziaren zmieniają energię mikroruchów podłogi od ciepła, pomagając w ten sposób obniżyć hałas przenoszony przez konstrukcję. Wymogi dotyczące akustyki przestrzennej mogą być spełnione dzięki zastosowaniu paneli osłonowych do wnętrza NOVATOP ACOUSTIC.

Bonus: Odporność ogniowa

Panele NOVATOP mogą być stosowane do realizacji budynków mieszkalnych oraz obiektów przemysłowych, w tym także obiektów o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, jakimi są na przykład szkoły czy szpitale, a poszczególne elementy budynku można optymalizować do niezbędnych wymagań. Wszelkie lite komponenty mają wielką zaletę dzięki temu, że ich spalanie się jest powierzchniowe, co oznacza, że konstrukcja osłabia się o wiele wolniej. Protokoły z kontroli odporności ogniowej można znaleźć w plikach do pobrania.